Regulamin zwiedzania

REGULAMIN ZWIEDZANIA
MUZEUM MIEJSKIEGO W ŻYWCU

 

  1. Muzeum można zwiedzać indywidualnie lub w grupach.
  2. Zwiedzający Muzeum obowiązani są do pozostawienia w szatni przedmiotów (dużych toreb, plecaków, parasoli).
  3. Muzeum należy zwiedzać z obowiązującym kierunkiem oraz porządkiem zwiedzania podawanym przez obsługę Muzeum.
  4. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń obsługi Muzeum.
  5. Zabrania się dotykania eksponatów, wchodzenia na dywany, siadania na meblach oraz ślizgania się po posadzkach i parkietach.
  6. Zwiedzający ponosi odpowiedzialność, w tym materialną za uszkodzenie eksponatu.
  7. Zabrania się fotografowania i filmowania eksponatów oraz sal ekspozycyjnych bez uzyskania pozwolenia obsługi Muzeum.
  8. Na ekspozycję muzealne nie wolno wnosić i spożywać żywności, napojów, żuć gumy i palić tytoniu.
  9.  Zabrania się wprowadzania i wnoszenia zwierząt do Muzeum.
  10.  Zabrania się wstępu do muzeum osobom nietrzeźwym lub   zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania przez innych zwiedzających, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
< powrót do listy

projekt i wykonanie

© 2011 Muzeum Miejskie w Żywcu - Stary Zamek